Informace

Převážná většina nových knih je z řady krásné literatůry, jak pro dospělé čtenáře, tak i pro mládež.

" Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí

aké bych chtěla spolupracovat s Městskou knihovnou Břeclav přes výměnný fond.

PE Rytmus života 2011 54x
PE Pěkné bydlení 29x
PE Žena a život 29x
PE Bravo 26x
PE Rytmus 18x
PE Žena a život 17x

" Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí

právě tak nezbytné jako denní chléb"

Březen je také měsícem čtenářů. Proto bych v úvodu svého článku chtěla pozvat do naší Místní lidové knihovny všechny, kteří mají o knihy zájem. Knihovna je v přízemí Úřadu městyse. Je zásobena pravidelně novými knihami. Mimo nákupu knih, které se nakupují každé tři měsíce, máme možnost využít výměnného fondu z Městské knihovny Břeclav. V minulém roce jsme tyto služby využily 2x, kdy bylo zapůjčeno 220 knih. Čtenáře máme některé stálé, kteří knihovnu navštěvují pravidelně a především mají zájem o nové knihy. V evidenci je zapsáno 311 čtenářů. Ráda bych přivítala více návštěvníků - dětí. V loňském roce navštívily knihovnu 3x děti z Mateřské školy. Děti přišly se svými učitelkami, prohlédly si knihovnu a knihy. Paní učitelky jim přečetly v knihovně něco z vybraných knih a některé knihy si zapůjčily do školky, kde si je budou prohlížet a číst. Knihy pro děti jsou krásně ilustrované, např. kresbami Mikoláše Alše, Josefa Lady, Radka Pilaře, Zdeňka Milera a dalších. Děti by měly více času trávit s knihou a hlavně číst nahlas. Ve vydávání dětských knih platíme stále ke světové špičce a to dokazuje, že výběr dětských knih je u nás rozsáhlý. Je fakt, že nákup knihy je pro rodinu dost drahá záležitost a proto jsou u nás knihovny, které mají dostatečný výběr, takže si každý může vybrat knihu podle svého oblíbeného spisovatele , nebo záliby v románech historických, romantických, fantastických, dobrodružných atd. Z druhů četby se největší oblibě těší beletrie oddechová, detektivky, akční romány, literatura faktu, životopisy, klasická beletrie a naučná literatura.

Služby naší knihovny jsou pro všechny čtenáře zdarma a to díky pochopení Zastupitelstva městyse. Ne v každé jiné obci je toto samozřejmostí. Na nákup knih a časopisů máme i dostatek finančních prostředků.

Na závěr bych vás chtěla seznámit s krátkou statistikou. K 31.12.2013 měl knihovní fond Místní lidové knihovny 7983 knih. Mimo knih odebíráme 17 druhů časopisů. Bylo nakoupeno 212 knih, vyřazeno 166 knih. Návštěvníků knihovny bylo 1639. Výpůjčky knih a časopisů 5379.

Kontakty: email knihovna@velkenemcice.cz

web www.knihovnavn.cz

Je možno si vybrat knihu i přes katalog knihovny

Výpůjční doba v knihovně je každé úterý 16-19 hod a každý čtvrtek 16-19,30 hod.

Na vaši návštěvu se těší knihovnice.

 

" Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí

právě tak nezbytné jako denní chléb"

Březen je také měsícem čtenářů. Proto bych v úvodu svého článku chtěla pozvat do naší Místní lidové knihovny všechny, kteří mají o knihy zájem. Knihovna je v přízemí Úřadu městyse. Je zásobena pravidelně novými knihami. Mimo nákupu knih, které se nakupují každé tři měsíce, máme možnost využít výměnného fondu z Městské knihovny Břeclav. V minulém roce jsme tyto služby využily 2x, kdy bylo zapůjčeno 220 knih. Čtenáře máme některé stálé, kteří knihovnu navštěvují pravidelně a především mají zájem o nové knihy. V evidenci je zapsáno 311 čtenářů. Ráda bych přivítala více návštěvníků - dětí. V loňském roce navštívily knihovnu 3x děti z Mateřské školy. Děti přišly se svými učitelkami, prohlédly si knihovnu a knihy. Paní učitelky jim přečetly v knihovně něco z vybraných knih a některé knihy si zapůjčily do školky, kde si je budou prohlížet a číst. Knihy pro děti jsou krásně ilustrované, např. kresbami Mikoláše Alše, Josefa Lady, Radka Pilaře, Zdeňka Milera a dalších. Děti by měly více času trávit s knihou a hlavně číst nahlas. Ve vydávání dětských knih platíme stále ke světové špičce a to dokazuje, že výběr dětských knih je u nás rozsáhlý. Je fakt, že nákup knihy je pro rodinu dost drahá záležitost a proto jsou u nás knihovny, které mají dostatečný výběr, takže si každý může vybrat knihu podle svého oblíbeného spisovatele , nebo záliby v románech historických, romantických, fantastických, dobrodružných atd. Z druhů četby se největší oblibě těší beletrie oddechová, detektivky, akční romány, literatura faktu, životopisy, klasická beletrie a naučná literatura.

Služby naší knihovny jsou pro všechny čtenáře zdarma a to díky pochopení Zastupitelstva městyse. Ne v každé jiné obci je toto samozřejmostí. Na nákup knih a časopisů máme i dostatek finančních prostředků.

Na závěr bych vás chtěla seznámit s krátkou statistikou. K 31.12.2013 měl knihovní fond Místní lidové knihovny 7983 knih. Mimo knih odebíráme 17 druhů časopisů. Bylo nakoupeno 212 knih, vyřazeno 166 knih. Návštěvníků knihovny bylo 1639. Výpůjčky knih a časopisů 5379.

Kontakty: email knihovna@velkenemcice.cz

web www.knihovnavn.cz

Je možno si vybrat knihu i přes katalog knihovny

Výpůjční doba v knihovně je každé úterý 16-19 hod a každý čtvrtek 16-19,30 hod.

Na vaši návštěvu se těší knihovnice.


"Čtení je nejlepší učení. Sledovat myšlenky velkého člověka-to je ta nejzajímavější věda".

                                                      A.S.Puškin
 
   První ročník Měsíce knihy se konal v roce 1955. U zrodu této akce stáli " Ministerstvo kultury se Svazem Československých spisovatelů, nakladatelství, knižní obchod a další společenské organizace. Po prostudování zkušeností ze zemí bývalého východního bloku, zvláště z Polska, bylo rozhodnuto, že každý rok bude jeden měsíc věnován propagaci knihy. Tímto měsícem se stal březen a byl  vyhlášen za Měsíc knihy.
   Po sametové revoluci v roce 1989 přestal být Měsíc knihy oficiálně řízenou akcí. I nadále jej však oslavují mnohé knihovny. Český svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky v několika posledních letech také organizoval akci nesoucí název Březen měsíc internetu a Březen měsíc čtenářů. V současné době má tedy kniha velkého soupeře v podobě internetu a jiných médií.
   Je březen ještě měsícem knihy ? Pro některé čtenáře zůstává dodnes březen synonymem měsíce knihy. I naše knihovna se každoročně drží tohoto již zažitého výročí měsíce knihy. V tomto měsíci navštěvují pravidelně každý  rok knihovnu děti z MŠ. Ráda bych přivítala v prostoru knihovny více dětí a mládeže. A nemusí to být jen v měsíci březnu.
   Na závěr mého příspěvku Vám nabídnu krátkou statistiku o činnosti knihovny v uplynulém roce:
   Knihovna má k dnešnímu dni 7937 svazků knih. V minulém roce bylo zakoupeno 224 knih a 94 knih bylo do knihovny darováno. Bylo vyřazeno 208 knih. Knihovnu navštívilo 1528 čtenářů. Bylo půjčeno 4441 knih a 1602 časopisů.
   Naše knihovna je dobře zásobena novinkami, které vycházejí na knižním trhu. Proto si každý čtenář může  vybrat knihu podle svého vkusu. Máme v nabídce i naučnou literaturu, jak v oboru stavebnictví, sportu, zahrádkářství, rybářství, chovatelství, zdravotnictví atd.
   Knihovna je otevřena a půjčuje každé úterý od 16-19 hod a ve čtvrtek od 16-19,30 hod.
                                                                                                                                                                       Eva Nevědělová
                                                                                                                                                                       knihovnice
 
 
V měsíci březnu 2013 bylo zakoupeno do knihovny  42 nových knih. Dále bylo přivezeno z Městské knihovny Břeclav 116 knih z tzv. výměnného fondu.
 
 
Tento měsíc také navštívily knihovnu děti z MŠ. Sami si vybraly knihy, hlavně pohádky, říkadla a knížky o zvířátkách.  Vybrané knížky si odnesly sebou do svých tříd a paní učitelky jim z nich každý den budou číst.