Informace

Nabízím všem čtenářům knihy z výměnného fondu. Do knihovny bylo přivezeno 250 knih.

Každý rok navštíví děti z Mateřské školy knihovnu.

Knihovnice Místní lidové knihovny upozorňuje občany, že tento týden od úterý 14.8.

Březen - Měsíc knihy
---------------------------

Vážení čtenáři !

Knihovna nabízí tyto časopisy :

 

Vážení čtenáři !

Za všechno, co je ve mně dobrého, vděčím knize.

Převážná většina nových knih je z řady krásné literatůry, jak pro dospělé čtenáře, tak i pro mládež.

" Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí

aké bych chtěla spolupracovat s Městskou knihovnou Břeclav přes výměnný fond.