Informace

Knihovna nabízí tyto časopisy :

 

Vážení čtenáři !

Za všechno, co je ve mně dobrého, vděčím knize.

Převážná většina nových knih je z řady krásné literatůry, jak pro dospělé čtenáře, tak i pro mládež.

" Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí

aké bych chtěla spolupracovat s Městskou knihovnou Břeclav přes výměnný fond.

PE Rytmus života 2011 54x
PE Pěkné bydlení 29x
PE Žena a život 29x
PE Bravo 26x
PE Rytmus 18x
PE Žena a život 17x