Měsíc březen byl po dlouhé roky zasvěcen knize. První ročník Měsíce knihy se konal v roce 1955.Jeho hlavním úkolem bylo to, aby se knihy dostaly ke všem občanům,zvláště k mládeži. Pod heslem"Březen měsíc knihy" se stávaly dlouhé fronty na nové tituly knih a oblíbené autory. Celé hodiny,pro nejžhavější titul i den dovolené,dokázali čtenáři obětovat pro to,aby knihu získali do své knihovny. Dávno pryč je doba, kdy se rodina hodnotila podle velikosti a obsahu domácí knihovny. Pro knihu, její obsah a pro čtenářství byla tato doba určitě kladná. Lidé četli. Měli na čtení více času, potřebovali se odreagovat. Čtením poznávali i nová prostředí a pro omezenost cestování se dostávali na zajímavá místa. Před třiceti lety se pro knihu mnohé změnilo. Otevřely se hranice. Společně s hranicemi se pro nás otevřel také svět techniky. Jako žhavá novinka přišel internet. A tak se stal březen měsícem knihy a internetu. Později a snad i pro roky příští se stal měsíc březen i měsícem čtenářů. V centru našeho zájmu jsou tentokrát čtenáři a čtení ve všech podobách. Čtenáři jako aktivní uživatelé veřejných knihoven, ale i čtenáři, kteří do knihoven nechodí. Když např. v knihovně nabízím čtenářům a návštěvníkům knihovny některé pěkné a oblíbené tituly knih, často slyším, hlavně po vánocích : "Dostal jsem pod stromeček knihy, které musím napřed přečíst". To znamená, že se čte. Čte se i ve vlaku, v autobusuKnihovnice při cestě do práce. Nyní je nabídka knih v knihkupectvích bohatá. Každý si může vybrat knihu podle svého vkusu. Nemusí stát dlouhé fronty na své oblíbené tituly a spisovatele.

Tak jako každoročně předkládám statistiku Místní lidové knihovny za rok 2018.
Knihovna má 7542 knihovních jednotek. Z toho je naučná literatura 1665, krásná literatura 5877. Bylo zakoupeno 242 nových knih, vyřazeno 443. Vyřazované jsou knihy staré, opotřebované, knihy,které se nepůjčují.Počet exemplářů docházejících časopisů je 16. Knihovnu navštívilo 1460 čtenářů. Výpůjčky : 4207 knih a 777 časopisů. Velkou výhodou je také výměnný fond,kdy do naší knihovny zapůjčuje knihy Městská knihovna Břeclav. V minulém roce jsme takto vyměnily knihy třikrát a to v celkovém počtu 452 knih.
Snažím se nakupovat knihy, které čtenáři požadují a o které tituly je zájem. Také odebírám časopis  Knižní novinky a sleduji i nabídky knihkupectví. Nakupuji i knihy, které studenti potřebují ke svému studiu jako povinnou četbu. Ráda bych v knihovně přivítala další váhavé čtenáře. Nemusí se hned v knihovně  zaregistrovat. Mohou se přijít jen podívat a prohlédnout si knihovnu a nejlépe když přijdou se svými dětmi.
Každý rok navštíví knihovnu děti z Mateřské školy se svými učitelkami Navštěva se uskutečňuje ve třech ročních obdobích a to v jarním, podzimním a zimním těsně před vánočními svátky.Z knihovny si odnesou knihy, které jim potom paní učitelky ve škole přečtou.
Na závěr bych chtěla pozvat čtenáře i ostatní váhavce do naší knihovny.

Knihovna je otevřena každé úterý od 16 do 19 hod. a každý čtvrtek od 16 do 19,30 hod.
Služby knihovny jsou zcela zdarma.
                                             Knihovnice Eva Nevědělová