Informace

V tento podzimní čas navštívily naši knihovnu opět, tak jako každoročně děti z Mateřské školy se svými učitelkami.

V měsíci březnu se v knihovně  konala opět návštěva dětí z  Mateřské školy.

Upozorňuji čtenáře, že knihovna bude od 1.4. do 5.4.2019 uzavřena z důvodu revize knihovního fondu.

Měsíc březen byl po dlouhé roky zasvěcen knize.

Nabízím všem čtenářům knihy z výměnného fondu. Do knihovny bylo přivezeno 250 knih.

Každý rok navštíví děti z Mateřské školy knihovnu.

Knihovnice Místní lidové knihovny upozorňuje občany, že tento týden od úterý 14.8.

Březen - Měsíc knihy
---------------------------

Vážení čtenáři !

Knihovna nabízí tyto časopisy :

 

Vážení čtenáři !

Za všechno, co je ve mně dobrého, vděčím knize.