Informace

Vážení čtenáři, je pravda,že v naší Místní lidové knihovně je hodně nových knih.

Dnes 13.4. se začnou opět půjčovat knihy a časopisy.

Měsíc březen - Měsíc knihy
--------------------------------------
Eva Nevědělová-knihovnice

Život je jako kniha.

Srdečně Vás zvu do knihovny.

 

Oznamuji čtenářům, že Místní lidová knihovna bude v týdnu od 13.7. do 18.7. uzavřena z důvodu dovolené.

 

Vážení čtenáři!

Pohodové večery s knihou
------------------------------------

Oznamuji čtenářům, že ve čtvrtek 7.listopadu 2019 bude knihovna uzavřena. 

 

Knihovnice-Eva Nevědělová

V tento podzimní čas navštívily naši knihovnu opět, tak jako každoročně děti z Mateřské školy se svými učitelkami.

V měsíci březnu se v knihovně  konala opět návštěva dětí z  Mateřské školy.

Upozorňuji čtenáře, že knihovna bude od 1.4. do 5.4.2019 uzavřena z důvodu revize knihovního fondu.

Měsíc březen byl po dlouhé roky zasvěcen knize.

Nabízím všem čtenářům knihy z výměnného fondu. Do knihovny bylo přivezeno 250 knih.