Měsíc březen - Měsíc knihy
--------------------------------------
Eva Nevědělová-knihovnice

Život je jako kniha.
Některé kapitoly jsou smutné,
některé šťastné a jiné vzrušující.
Ale pokud neotočíš stránku...
Nikdy se nedozvíš, co se bude dít dále...
                                                 (citát)

V současné době jsou bohužel z důvodu pandemie knihovny a knihkupectví uzavřeny.
Doufáme, že tato hrozná doba se uklidní a že budeme moci opět knihovnu navštěvovat.
Snad již v březnu-měsíci knihy.

Naše knihovna byla v jarních měsících roku 2020 vymalována, byl zakoupen nový nábytek
a před vánočními svátky jsem zakoupila 44 nových knih a 135 knih bylo přivezeno jako
výměnný fond z Břeclavi. Všechny knihy čekají na své čtenáře. A nejen knihy - odebíráme také 16 titulů různých časopisů. Nejvíce se půjčují časopisy : Zahrádkář, Žena a život, Rytmus života, Psychologie, Receptář
a Krásný rok. Zdarma je nám doručován také časopis Malovaný kraj. V tomto časopise se dozvídáme
o životě na Jižní Moravě - jaké se udržují zvyky, vzpomínky na významné osobnosti tohoto regionu.

Jistě brzy přivítáme v knihovně také děti z Mateřské školy, které pravidelně knihovnu třikrát ročně
navštěvují.

Tak jako každoročně, chci veřejnost seznámit s krátkou statistikou za rok 2020. Místní lidová knihovna
má 7268 knih, z toho 1592 je naučná literatura a 5676 krásná literatura. Bylo zakoupeno 177 nových
knih, vyřazeno 409 starých, opotřebovaných knih a knih o něž není zájem a které se nepůjčují.
Vypůjček bylo 3280, evidovaných čtenářů je 264. Z Městské knihovny z Břeclavi z tzv.výměnného
bylo přivezeno 265 knih. V knihovně je pro občany zdarma možnost navštívit internet.V loňském roce
této služby využilo 36 občanů.

A ještě, taková zajímavost : Světové nej ...

Největší knihovna na světě je knihovna kongresu USA ve Washingtonu. Náruživý  čtenář v ní najde
zhruba 119 mil.knih. Police zabírají 853 kilometrů.
Nejvíce knih vychází ve Velké Británii - asi 100 000 titulů ročně.
Česko je sice malé, ale knížek tu vychází každým rokem čím dál víc. Loni padl další rekord
v polistopadové české historii : zdejší nakladatelství vyprodukovala 18 029 novinek.

Až bude povoleno otevřít knihovnu bude se opět půjčovat každé úterý od 16 do 19 hod.
a ve čtvrtek od 16 do 19,30 hod.

Internetová adresa je - www.knihovnavn.cz
Emailová adresa -          knihovna@velkenemcice.cz