Knihovnice: Eva Nevědělová Email: knihovna@velkenemcice.cz

Půjčovní doba :

Úterý 16:00 - 19:00
Čtvrtek 16:00 - 19:30

Adresa: Městečko 85 (Přízemí úřadu městyse)

Web stránky: web.knihovnavn.cz
Katalog : www.knihovnavn.cz