Místní lidová knihovna Městečko 85 Velké Němčice
Sídlí v přízemí budovy Obecního úřadu

Půjčovní doba :

Úterý 16:00 - 19:00
Čtvrtek 16:00 - 19:30

e-mail : knihovna@velkenemcice.cz

Knihovnice : Eva Strouhalová

Počet knih je 9 068
Dále je možné zapůjčení těchto časopisů :
Sluníčko, Dáda, Mateřídouška, Popcorn, Bravo, Bravo Girl, Dívka, Top Dívka, Domov, Maminka, Žena a život, Praktická žena, Burda, Udělej si sám, Hobby, Dům a zahrada, Pěkné bydlení, Můj dům, Zahrádkář, Flóra, Lidé a země, Přísně tajné a Válka.

Seznam časopisů online zde ....

Zajímala jsem se o historii naší lidové knihovny. Kdy vlastně vznikla, zda jsou o ní nějaké záznamy. Prostudovala jsem celou velkoněmčickou kroniku, kde však o knihovně není žádná zmínka. Až v brožůrce "Velké Němčice" vydané v roce 1980 je poznamenáno:

"K rozvoji kulturního snažení přispěl čtenářsko-pěvecký spolek Svornost, který byl ustaven 10. ledna 1887 za přítomnosti 81 členů. Předsedou byl zvolen Dominik Samson z čp.52, místopředsedou Matěj Eder z čp.59. Schůze se od roku 1888 konávaly u Jana Klimeše v čp.73, kdy předsedou byl Josef Sedlář, od roku 1896 se členové scházeli v domě Františka Celnara v čp.58. Předsedou byl Leopold Samson a jednatelem Jan Fuka. I když spolek 11.června 1909 zanikl, přece vykonával v městečku mimořádnou činnost jak po stránce kulturní, tak i hospodářské.
Spolek stál u počátku první knihovny v obci, která po rozpuštění spolku byla předána škole. Stanovy spolku pocházejí z 13.listopadu 1886. V listopadu 1923 přivítali mnozí občané udělení koncese k prodeji knih a kalendářů Josefu Bočkovi v chodbě u obecního kanceláře."

Další zmínka o knihovně : "Místní lidová knihovna ve Velkých Němčicích, kterou vedou od roku 1966 manželé Frankovi, se postupem doby vypracovala mezi nejlepší knihovny okresu Břeclav. Svědčí o tom nejen řada nejrůznějších uznání, ale též zájem čtenářů, kteří mohli počátkem roku 1978 vybírat z 3 813 svazků." Tolik výpisky ze zachovaných písemností doby minulé.

Podařilo se mě zjistit jména knihovníků, kteří v minulosti vedli knihovnu :
Josef Boček, František Nevěděl, Alfons Melichárek, Zdena Dostálová, Karel Křivánek, manželé Marie a Zdeněk Frankovi, manželé Ludmila a Karel Gráblovi, Jana Smetanová a Gabriela Hlávková.

V knihovně jsou zajištěny internetové služby. Služby Internetu může využít každý, kdo ovládá základní práci s počítačem. Osoby mladší 15 let musí mít doprovod rodinného příslušníka staršího 18 let.
Používání Internetu je zdarma

Eva Strouhalová knihovnice