Březen Měsíc knihy,měsíc čtenářů
---------------------------------------------

Veřejné knihovny mají v obcích nezastupitelnou úlohu. Jsou kulturním stánkem v každé i té nejmenší obci v České republice. Mít v obci knihovnu je tradice, která je spojena se vznikem samostatného Československa v roce 1918. Jejich činnost vždy byla spojena s podporou osvěty, vzdělání a se zajištěním co nejšíršího přístupu ke knihám, časopisům a dalším informačním zdrojům.
Česká republika se může pochlubit tím, že má nejhustší síť veřejných knihoven na světě, kterou ročně navštíví více než 22 milionů čtenářů a návštěvníků.

Jistě každý z občanů naší obce ví kde se naše Místní lidová knihovna nachází.
Knihovna má výpůjční dobu 6,5 hod týdně. Půjčování knih a časopisů je zcela bezplatné.
Knihovna má k 31.12.2021 celkem 7179 knih, z toho naučné literatury 1587 a krásné literatury 5592. V loňském roce bylo nakoupeno 181 knih a vyřazeno 270 knih starých a opotřebovaných. Výpůjčky celkem 2723. Knihovnu  navštívilo 902 čtenářů. Knihovna také využívá služeb tzv. výměnného fondu, kdy nám Městská knihovna Břeclav zapůjčuje knihy podle našich požadavků. Mimo knihy je možné si v knihovně zapůjčit časopisy, kterých máme ve volném výběru 15 titulů. Nejvíce se půjčují časopisy o bydlení, dále Zahrádkář, Psychologie, Žena a život, Maminka, 100+1. Z dětských časopisů máme Sluníčko a Mateřídoušku.
Knihovnu navštěvují také děti z Mateřské školy se svými učitelkami vždy v jarním období, na podzim a před vánocemi. Děti se určitě do knihovny těší.
Bylo by dobré, aby rodiče se svými dětmi knihovnu navštěvovali a aby je vedli k lásce ke knize. Knížek pro ty nejmenší máme v knihovně dostatek.
Máme i velký výběr knih pro mládež i pro dospělé. Jsou to romány pro dívky, pro chlapce dobrodružné knihy, dále pro dospělé detektivky, krimi romány, romány pro ženy, historické romány atd. Kdo má o četbu zájem, jistě si vybere knihu podle svého vkusu a záliby.

V loňském roce kdy byla knihovna z důvodu Covidu-19 uzavřena byla nižší návštěvnost oproti létům minulým.

Co si na závěr přeji ? Aby knihovnu navštěvovalo co nejvíce čtenářů jak dospělých, tak i dětí.
Knihovna je otevřena každé úterý od 16-19 hod. a každý čtvrtek od 16-19,30 hod.
Eva Nevědělová,knihovnice