Vážení čtenáři, dovolte abych Vás v tento předvánoční čas pozvala do naší Místní lidové knihovny.

Mám pro Vás připravené nové knihy a knihy přivezené z Břeclavi z tzv. výměnného fondu.
Budu se těšit na každého návštěvníka,který si vybere knihy z nové nabídky. 

Knihovnice Eva Nevědělová.