Upozorňuji čtenáře, že knihovna bude od 1.4. do 5.4.2019 uzavřena z důvodu revize knihovního fondu.
Čtenáři si mohou přijít vybrat knihy ještě ve čtvrtek 28.března kdy je knihovna otevřená od 16 do 19,30 hod.
Můžete si vybrat i knihy z výměnného fondu,které byly přivezeny minulý týden.