V měsíci březnu se v knihovně  konala opět návštěva dětí z  Mateřské školy. Přišly  děti ze všech tří tříd i se svými učitelkami a vybraly si knihy hlavně o jarním období. Tyto knížky jim postupně paní učitelky v každé třídě přečtou.
Děti chodí do knihovny rády a na návštěvu se těší.

Také já jako knihovnice jsem navštívila děti v Mateřské škole , kde jsem jim přečetla vílí pohádku a  po přečtení pohádky jsem se dětí zeptala otázkami jak si pohádku zapamatovaly. Děti se hlásily a  z jejich odpovědí bylo vidět, že čtení sledovaly pozorně.
                                            Na další akci s dětmi se těším. Eva N evědělová - knihovnice