Březen - Měsíc knihy
---------------------------
"Dům bez knih
je jako tělo bez duše"
                         (J.Zeyer)

Historie Měsíce knihy sahá do roku 1955 kdy na základě domluvy ministerstva kultury se Svazem československých spisovatelů a Československého svazu mládeže, k nimž se připojila nakladatelství a knižní obchod celkově. Ti prostudovali dění a zkušenosti v zemích Sovětského svazu a rozhodli, že jeden měsíc v roce bude věnován propagaci knihy a vyhlásili tak březen za Měsíc knihy.
I přes to, že měsíc knihy působil jako komunistická doktrína, měly knihovny a knihkupectví vedoucí slovo a pořádaly nejrůznější akce, besedy či večery poezie. Dokonce i továrny a hutě se staly dějištěm knižních diskuzí a následná návštěvnost veškerých knižních "stánků" začala značně stoupat.
S příchodem sametové revoluce v roce 1989 přišla i řada změn a především to, že Měsíc knihy přestal být ministertvem řízenou akcí a téměř zanikl. Snaha o jeho nahrazení přišla s Týdnem knihoven a následná vlna elektronických médií sesadila tištěnou knihu z jejího výsadního postavení. To mělo za následek vznik "Měsíce knihy a internetu", který rozpoutal ostrou debatu o postavení knihy v současné společnosti.
I přes veškeré snahy internetu a médií sním spojenými si tištěná kniha drží svoji pozici a březen, kromě svátků jara, zůstává i nadále svátkem knihy.

 
Nakladatelství a knihkupectví přicházejí s výhodnými cenami titulů a je tedy jasné, že už jen díky tomu nebude čtenářů ubývat ba naopak bude přibývat těch, co budou nalézat kouzlo a vůni tištěných knih.

Vraťme se však k činnosti naší Místní lidové knihovny v roce 2017.
Knihovní fond má 7743 svazků, z toho naučné literatury je 1990 a krásné literatury 5753 svazků. Počet exemplářů periodik je 16. Nakoupeno bylo 210 knih, vyřazené 124. Návštěvníků knihovny bylo 1333. Výpůjčky celkem 4127, z toho výpůjčky časopisů 700.
Mimo nakupování knih využíváme také služeb výměnného fondu, které zajišťuje Městská knihovna Břeclav. V minulém roce bylo vypůjčeno tímto způsobem 315 knih. Knihovna má zaregistrováno 358 čtenářů.
Během roku navštěvují knihovnu děti z Mateřské školy. Vždy si vyberou knížky s tématikou ročního období /začínáme jarem/ a v MŠ jim paní učitelky z těchto knih čtou.

 

Knihovnu navštěvují také studenti, kteří si přijdou vybrat povinnou četbu. Snažím se abych měla i pro tuto skupinu čtenářů požadované knihy.
Úřad městyse ve svém rozpočtu již počítá s určitou finanční částkou, tak aby se mohl nakoupit dostatečný počet nových knih.
Knihovna by potřebovala větší prostory, tak aby se mohly pořádat besedy a čtenářské chvilky.

Připomínám, že půjčovní doba se nemění a je každé úterý od 16-19 hod. a každý čtvrtek od 16-19,30 hod.

Eva Nevědělová
knihovnice