Vážení čtenáři ! Chtěla bych Vás upozornit na provoz Místní lidové knihovny v době prázdnin. Knihovna bude uzavřena v červenci v době od 14.7.-20.7. a v srpnu od 17.8.-23.8. Ostatní výpůjční dny, t.j. v úterý a čtvrtek bude knihovna otevřena. Můžete se proto zásobit pěknými knihami a odpočinout si s ními na dovolené. Mám opět v knihovně nové knihy a sto knih z výměnného fondu z Břeclavi.
 Na Vaši návštěvu se těší knihovnice.