" Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí

právě tak nezbytné jako denní chléb"

Březen je také měsícem čtenářů. Proto bych v úvodu svého článku chtěla pozvat do naší Místní lidové knihovny všechny, kteří mají o knihy zájem. Knihovna je v přízemí Úřadu městyse. Je zásobena pravidelně novými knihami. Mimo nákupu knih, které se nakupují každé tři měsíce, máme možnost využít výměnného fondu z Městské knihovny Břeclav. V minulém roce jsme tyto služby využily 2x, kdy bylo zapůjčeno 220 knih. Čtenáře máme některé stálé, kteří knihovnu navštěvují pravidelně a především mají zájem o nové knihy. V evidenci je zapsáno 311 čtenářů. Ráda bych přivítala více návštěvníků - dětí. V loňském roce navštívily knihovnu 3x děti z Mateřské školy. Děti přišly se svými učitelkami, prohlédly si knihovnu a knihy. Paní učitelky jim přečetly v knihovně něco z vybraných knih a některé knihy si zapůjčily do školky, kde si je budou prohlížet a číst. Knihy pro děti jsou krásně ilustrované, např. kresbami Mikoláše Alše, Josefa Lady, Radka Pilaře, Zdeňka Milera a dalších. Děti by měly více času trávit s knihou a hlavně číst nahlas. Ve vydávání dětských knih platíme stále ke světové špičce a to dokazuje, že výběr dětských knih je u nás rozsáhlý. Je fakt, že nákup knihy je pro rodinu dost drahá záležitost a proto jsou u nás knihovny, které mají dostatečný výběr, takže si každý může vybrat knihu podle svého oblíbeného spisovatele , nebo záliby v románech historických, romantických, fantastických, dobrodružných atd. Z druhů četby se největší oblibě těší beletrie oddechová, detektivky, akční romány, literatura faktu, životopisy, klasická beletrie a naučná literatura.

Služby naší knihovny jsou pro všechny čtenáře zdarma a to díky pochopení Zastupitelstva městyse. Ne v každé jiné obci je toto samozřejmostí. Na nákup knih a časopisů máme i dostatek finančních prostředků.

Na závěr bych vás chtěla seznámit s krátkou statistikou. K 31.12.2013 měl knihovní fond Místní lidové knihovny 7983 knih. Mimo knih odebíráme 17 druhů časopisů. Bylo nakoupeno 212 knih, vyřazeno 166 knih. Návštěvníků knihovny bylo 1639. Výpůjčky knih a časopisů 5379.

Kontakty: email knihovna@velkenemcice.cz

web www.knihovnavn.cz

Je možno si vybrat knihu i přes katalog knihovny

Výpůjční doba v knihovně je každé úterý 16-19 hod a každý čtvrtek 16-19,30 hod.

Na vaši návštěvu se těší knihovnice.