"Čtení je nejlepší učení. Sledovat myšlenky velkého člověka-to je ta nejzajímavější věda".

                                                      A.S.Puškin
 
   První ročník Měsíce knihy se konal v roce 1955. U zrodu této akce stáli " Ministerstvo kultury se Svazem Československých spisovatelů, nakladatelství, knižní obchod a další společenské organizace. Po prostudování zkušeností ze zemí bývalého východního bloku, zvláště z Polska, bylo rozhodnuto, že každý rok bude jeden měsíc věnován propagaci knihy. Tímto měsícem se stal březen a byl  vyhlášen za Měsíc knihy.
   Po sametové revoluci v roce 1989 přestal být Měsíc knihy oficiálně řízenou akcí. I nadále jej však oslavují mnohé knihovny. Český svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky v několika posledních letech také organizoval akci nesoucí název Březen měsíc internetu a Březen měsíc čtenářů. V současné době má tedy kniha velkého soupeře v podobě internetu a jiných médií.
   Je březen ještě měsícem knihy ? Pro některé čtenáře zůstává dodnes březen synonymem měsíce knihy. I naše knihovna se každoročně drží tohoto již zažitého výročí měsíce knihy. V tomto měsíci navštěvují pravidelně každý  rok knihovnu děti z MŠ. Ráda bych přivítala v prostoru knihovny více dětí a mládeže. A nemusí to být jen v měsíci březnu.
   Na závěr mého příspěvku Vám nabídnu krátkou statistiku o činnosti knihovny v uplynulém roce:
   Knihovna má k dnešnímu dni 7937 svazků knih. V minulém roce bylo zakoupeno 224 knih a 94 knih bylo do knihovny darováno. Bylo vyřazeno 208 knih. Knihovnu navštívilo 1528 čtenářů. Bylo půjčeno 4441 knih a 1602 časopisů.
   Naše knihovna je dobře zásobena novinkami, které vycházejí na knižním trhu. Proto si každý čtenář může  vybrat knihu podle svého vkusu. Máme v nabídce i naučnou literaturu, jak v oboru stavebnictví, sportu, zahrádkářství, rybářství, chovatelství, zdravotnictví atd.
   Knihovna je otevřena a půjčuje každé úterý od 16-19 hod a ve čtvrtek od 16-19,30 hod.
                                                                                                                                                                       Eva Nevědělová
                                                                                                                                                                       knihovnice
 
 
V měsíci březnu 2013 bylo zakoupeno do knihovny  42 nových knih. Dále bylo přivezeno z Městské knihovny Břeclav 116 knih z tzv. výměnného fondu.
 
 
Tento měsíc také navštívily knihovnu děti z MŠ. Sami si vybraly knihy, hlavně pohádky, říkadla a knížky o zvířátkách.  Vybrané knížky si odnesly sebou do svých tříd a paní učitelky jim z nich každý den budou číst.