" Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí
  právě tak nezbytné jako denní chléb"
                               Honoré de Balzac
 
 
Měsíc březen byl po dlouhé roky zasvěcen knize. První ročník Měsíce knihy se konal v roce 1955. Jeho hlavním úkolem bylo to, aby se knihy dostaly ke všem občanům, zvláště mládeži. Pod heslem "Březen měsíc knihy" se stávaly dlouhé fronty na nové tituly knih a oblíbené autory. Celé hodiny, pro nejžhavější titul i den dovolené, dokázali čtenáři obětovat pro to, aby knihu získali do své knihovny. Dávno pryč je doba, kdy se rodina hodnotila podle velikosti a obsahu domácí knihovny. Pro knihu, její obsah a pro čtenářství byla tato doba určitě kladná. Lidé četli. Měli na čtení více času, potřebovali se odreagovat. Čtením poznávali i nová prostředí a pro omezenost cestování se dostali na zajímavá místa. Před dvaceti lety se pro knihu mnohé změnilo. Otevřely se hranice. Společně s hranicemi se pro  nás otevřel také svět techniky. Jako žhavá novinka přišel internet. A tak se v posledních patnácti letech stal březen měsícem knihy a internetu. Později a snad i pro roky příští se stal březen i měsícem čtenářů. V centru našeho zájmu jsou tentokrát čtenáři a čtení ve všech podobách. Čtenáři jako aktivní uživatelé veřejných knihoven, ale i čtenáři, kteří do knihoven nechodí. Když např. v knihovně nabízím čtenářům a návštěvníkům knihovny některé pěkné tituly knih, často slyším, hlavně po vánocích : " Dostal jsem pod stromeček knihy, které musím napřed přečíst". To znamená, že se čte a to nás těší.
Tak jako každoročně předkládám statistiku naší Místní lidové knihovny za rok 2014.
Knihovna má 8017 knihovních jednotek. Z toho naučná literatura 2090, krásná literatura 5927. Bylo zakoupeno 209 knih, 175 bylo vyřazeno. Počet exemplářů docházejích časopisů je 19. Knihovnu navštívilo 1950 čtenářů. Výpůjčky : 4350 knih a 1065 časopisů.
Také velkou výhodou a pomocí je tzv. výměnný fond kdy do naší knihovny zapůjčuje knihy Městská knihovna Břeclav. V minulém roce jsme si takto vyměniky knihy třikrát v počtu 317 knih.
Snažím se nakupovat knihy, které čtenáři požadují a o které tituly mají zájem. Výběr knih je obrovský. Doufám, že čtenáři, kteří knihovnu pravidelně navštěvují jsou se službami knihovny spokojeni. Ráda bych přrivítala další váhavé čtenáře. Nemusí se hned v knihovně zaregistrovat. Mohou se přijít jen podívat a prohlédnout si knihovnu a nejlépe když přijdou i se svými dětmi. Potěšilo mě, že knihovnu v minulém roce třikrát navštívily děti z Mateřské školy se svými učitelkami. Vybraly si knížky, odnesly si je do školky a tam jim je paní učitelky přečetly.
 
Na závěr bych chtěla pozvat čtenáře, i ostatní váhavce do naší knihovny.
Knihovna je otevřena každé úterý od 16-19 hod a každý čtvrtek od 16-19,30 hod. Služby knihovny jsou zcela zdarma.