Vážení čtenáři !

Vážení čtenáři!

Knihovna nabízí tyto časopisy :

 

Vážení čtenáři !

Za všechno, co je ve mně dobrého, vděčím knize.

Milí čtenáři !

Převážná většina nových knih je z řady krásné literatůry, jak pro dospělé čtenáře, tak i pro mládež.

" Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí

aké bych chtěla spolupracovat s Městskou knihovnou Břeclav přes výměnný fond.