Upozorňuji čtenáře, že knihovna bude od 1.4. do 5.4.2019 uzavřena z důvodu revize knihovního fondu.

Měsíc březen byl po dlouhé roky zasvěcen knize.

Vážení čtenáři !

Nabízím všem čtenářům knihy z výměnného fondu. Do knihovny bylo přivezeno 250 knih.

Každý rok navštíví děti z Mateřské školy knihovnu.

Vážení čtenáři !

Knihovnice Místní lidové knihovny upozorňuje občany, že tento týden od úterý 14.8.

Vážení čtenáři!

Vážení čtenáři !
Březen - Měsíc knihy
---------------------------

Sněhové vločky k zemi se snáší...
Mráz si s okny pohrává,

Oznamuji čtenářům,že byl do knihovny přivezen výměnný fond /100 knih k zapůjčení/.

Vážení čtenáři!

Vážení čtenáři! Opět se blíží doba dovolených a na dovolenou patří i pěkná kniha.