Upozorňuji čtenáře, na novou půjčovní dobu knihovny.

Knihovna bude otevřena každé úterý a čtvrtek od 16:30 do 19:30

Vážení čtenáři, chci Vám sdělit , že od 1.1.2023 končím s vedením Místní lidové knihovny ve Velkých Němčicích.

Upozorňuji čtenáře, že knihovna bude od 26.12. do 31.12.2022 uzavřena.

Otevřeno bude 13.,15.,20. a 22.12.2022.

Vážení čtenáři, dovolte abych Vás v tento předvánoční čas pozvala do naší Místní lidové knihovny.

Vyřazené knihy

Vážení čtenáři, opět začíná doba odpočinku, doba dovolených.

Vážení čtenáři, opět jsem do naší knihovny zakoupila 48 nových knih.

Březen Měsíc knihy,měsíc čtenářů
---------------------------------------------

Sděluji tímto čtenářům, že v knihovně mám 120 nových knih zapůjčených z Mětské knihovny Břeclav.

Upozorňuji čtenáře, že běhěm vánočních svátků bude knihovna otevřena jen v úterý 21.12. a další úterý&

Vážení čtenáři, blíží se vánoční svátky-nejkrásnější svátky v roce.

Vážení čtenáři, dovoluji si Vás pozvat do knihovny, kde mám výběr z nových 120 knih. Jsou to knihy z výměnného fondu.

Upozorňuji čtenáře, že od 19.7. do 25.7.2021 bude knihovna uzavřena.

Eva Nevědělová-knihovnice

Měsíc březen - Měsíc knihy
--------------------------------------
Eva Nevědělová-knihovnice

Život je jako kniha.