V tento podzimní čas navštívily naši knihovnu opět, tak jako každoročně děti z Mateřské školy se svými učitelkami.

Vážení čtenáři !

Sděluji čtenářům, že jsem zakoupila 48 nových  knih.

Vážení čtenáři ! Opět se blíží doba dovolených a odpočinku. A odpočívat je nejlepší s dobrou knihou.

V měsíci březnu se v knihovně  konala opět návštěva dětí z  Mateřské školy.

Upozorňuji čtenáře, že knihovna bude od 1.4. do 5.4.2019 uzavřena z důvodu revize knihovního fondu.

Měsíc březen byl po dlouhé roky zasvěcen knize.

Vážení čtenáři !

Nabízím všem čtenářům knihy z výměnného fondu. Do knihovny bylo přivezeno 250 knih.

Každý rok navštíví děti z Mateřské školy knihovnu.

Vážení čtenáři !

Knihovnice Místní lidové knihovny upozorňuje občany, že tento týden od úterý 14.8.

Vážení čtenáři!

Vážení čtenáři !
Březen - Měsíc knihy
---------------------------