Vážení čtenáři !

Těsně před dovolenými a prázdninami jsem zakoupila do naší Místní lidové knihovny 72 nových knih. Z výměnného fondu bylo přivezeno 135 knih.
V měsíci červenci a srpnu navštívilo knihovnu 159 čtenářů, kteří si vypůjčili 759 knih a časopisů.
Na podzimní měsíce připravuji obnovit výměnný fond nejméně 120 knihami a to v měsíci říjnu. Dále nakoupím knihy cca za 7.000.- Kč.

Přijďte navštívit naši knihovnu kde se půjčují knihy a časopisy každé úterý od 16 do 19 hod
a každý čtvrtek od 16 do 19,30 hod.

Na všechny se těší Eva Nevědělová-knihovnice.