Eva Nevědělová
knihovnice

" Co jiného je knihovna než snadno přístupné místo
přinášející informace našemu duchu, pohodlí našemu
tělu a potěšení našemu srdci ? "
Henry Mayberg

Březen je již tradičně měsícem knihy a proto bych Vás chtěla seznámit s činností naší Místní lidové knihovny.

Od devadesátých let minulého století je patrný rozvoj knihovnictví v ČR. Knihovnám se více vypomáhá finančně, je větší možnost výběru knih a knihovny se začínají vybavovat počítači s knihovnickými programy, které usnadňují práci knihovníků.

V okrese Břeclav je účinným pomocníkem jednotlivým knihovnám v obcích regionální oddělení při městské knihovně Břeclav. Spolu s tímto regionálním oddělením chceme vytvářet v knihovně příjemné prostředí pro návštěvníky-naše čtenáře.

Proto se nakupují takové knihy o které mají čtenáři zájem. Zastupitelstvo městyse Velké Němčice tomuto kulturnímu vyžití našich občanů přeje a tak v každoročním rozpočtu vyčlení nemalou částku právě na nákup knih a časopisů.

Naše knihovna, která má místnosti v přízemí úřadu městyse má v současné době 7827 knih, 28 exemplářů různých časopisů. V minulém roce bylo nakoupeno 222 knih, 196 knih bylo vyřazeno ( vyřazují se knihy zastaralé a poškozené). Celkem navštívilo knihovnu 2042 čtenářů, zájemců o internet a návštěvníků kulturních akcí ( děti z MŠ).

Vypůjčeno bylo celkem 7735 knih a časopisů. V knihovně je zaevidováno 318 čtenářů.

Chtěli bychom do knihovny přilákat více dětí a mládeže. Malé děti přijdou s rodiči, hlavně si vybírají pohádky, říkadla, povídání o zvířátkách. Větší děti mají zájem o dětské encyklopedie, dobrodružné knihy a knihy o přírodě a zvířatech. Dívky pak o dívčí románky , časopisy pro mládež a čtení o módě, líčení a účesech.

V červenci minulého roku byl v knihovně zaveden nový knihovnický program a to místo starého CODEX, který fungoval v knihovně 10 let moderní program CLAVIUS. Tento program má také katalog knih. Každý kdo má zájem o nějakou knihu a chce si zjistit zda je v knihovně a nebo je půjčená, může si toto najít v katalogu na adrese
www.knihovnavn.cz.

Webové stránky knihovny mají také knihovní a výpůjční řád. Adresa webu je " web.knihovnavn.cz a email knihovny knihovna@velkenemcice.cz, kde můžete zaslat své názory, připomínky a také o jaké knihy máte zájem.

V roce 2012 bude zaveden nový systém nákupu knih a to přes Městskou knihovnu Břeclav, která má při nakupování knih množstevní slevy. Proto bude nakupovat pro několik knihoven v okrese a to i pro naši. Myslíme si , že tato služba bude pro nás výhodná, levnější. S čím se nejvíce potýkáme jsou malé prostory knihovny. Knihovna by potřebovala větší prostory, tak aby mohla pořádat besedy se čtenáři, předčítání pro děti a různé jiné kulturní akce.

Knihovna také využívá služeb výměnného fondu, kdy nám opět vypomůže Městská knihovna Břeclav, která na naše vyžádání přiveze větší množství knih a to podle našeho přání. Tyto knihy se půjčují asi na tři měsíce, potom se vrací zpět do městské knihovny Výměnný fond využíváme 2x až 3x ročně.

Zájemci o internet mají k dispozici jeden počítač, který mohou používat zdarma.

Zveme do knihovny všechny zájemce o čtení , vzdělání a poučení.

Naše knihovna má půjčovní dobu každé úterý od 16 do 19 hod a každý čtvrtek od 16 do 19,30 hod.

Webové stránky : web.knihovnavn.cz

Katalog: www.knihovnavn.cz

Elektronická pošta: knihovna@velkenemcice.cz