V tomto týdnu navštívily knihovnu děti z MŠ se svými učitelkami. Vybraly jsme knížky o podzimu a na závěr návštěvy jim paní učitelky předčítaly z knih, ve kterých bylo o podzimní přírodě a počasí, pouštění draků, o ovoci a zelenině, které se na podzim sklízí. Knihy si v knihovně zapůjčily a budou se čtením pokračovat ve školce.

   Děkuji učitelkám i dětem za návštěvu knihovny a doufám, že i rodiče navštívi občas knihovnu se svými dětmi.
                                     
Eva Nevědělová-knihovnice