Ve čtvrtek 1.prosince navštívily naši knihovnu děti z Mateřské školy se svými učitelkami. Přinesly malé dárečky, které sami vyráběly. Zazpívaly vánoční písničku a potom si v regálech našli knížky,které se jim líbily. Některé vybrané knížky, hlavně knížky o zimě a vánocích si odnesly do MŠ, ze kterých jim paní učitelka bude číst. Jsem ráda když děti knihovnu navštíví a někdy se sem vrací za doprovodu rodičů.

V září jsem nakoupila větší množství knih a v čase předvánočním nakoupím ještě knihy za zbytek peněz, které máme v  rozpočtu od Úřadu městyse.

Knihovna bude až do nového roku otevřena vždy v úterý a ve čtvrtek.

Přeji všem čtenářům vánoce prožité s pěknou knihou a hodně zdraví v roce 2017.