Březen - měsíc knihy a čtenářů
----------------------------------------------
Eva Nevědělová - knihovnice

Knihy jsou podobné domovu,
do kterého se vracíme i za největší bouřky.
                                                                     Bernard Bolzano

I přes veškeré snahy internetu a médií s ním spojenými si tištěná kniha stále drží svoji pozici "lidského společníka" a březen kromě svátků jara zůstává i nadále svátkem knihy. V tuto dobu přicházejí nakladatelství a knihkupectví s výhodnými cenami titulů a je tedy jasné, že už jen díky tomu nebude čtenářů ubývat, ba naopak bude přibývat těch, co budou nalézat kouzlo a vůni tištěných knih.
   Co může být příjemnějšího nad přečtením krásné knihy, kterou si sami vyberete. A k tomu právě slouží veřejné knihovny. Každý rok nakupujeme do naší Místní lidové knihovny kolem 200 nových knih, takže je z čeho vybírat. Některý čtenář má rád knihy historické, jiný zase detektivky, romantické příběhy a tak pod. Máme prostě na výběr dost knih různých žánrů z našeho knihovního fondu. Je možné si vybrat i z naučné literatury. Pro děti je velký výběr pohádek,zvláště jsou knihy rozděleny pro děti do 5ti let a do 10ti let. Dále dobrodružné knihy pro chlapce, románky pro dívky. Mimo knihy nabízíme k vypůjčení 19 titulů časopisů.

Malá statistika knihovny
-------------------------------

V roce 2016 bylo nakoupeno 221 nových knih, vyřazeno 613. Knihovnu navštívilo 1551 čtenářů, bylo vypůjčeno 3678 knih a 853 časopisů. Stav knihovního fondu ke konci roku je 7657.
Ve výměnném fondu bylo dovezeno z Městské knihovny z Břeclavi 300 knih.
Knihovnu navštívily 3x děti z Mateřské školy se svými učitelkami. Děti navštěvují knihovnu vždy na jaře, na podzim a v zimě před vánočními svátky. K těmto ročním obdobím si čteme z knížek ,které předem vyberu.

Chtěla bych znovu připomenout, že půjčovní doba v knihovně je
každé úterý od 16 do 19 hod a každý čtvrtek od 16 do 19,30 hod.
____________________________________________________________

web.str. knihovny :  www.knihovnavn.cz
e.mail: knihovna@velkenemcice.cz